Thông tin liên hệ


Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông NHÂN VĂN

Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú -Tp.HCM

Phone: (08) 38 470 481 - Fax: (08) 38 120 875 - 0909 901 429

Email : nhanvan@nhanvanschool.edu.vn

XEM BẢN ĐỒ