Bài tập thực hành C++, Viết một chương trình in ra dãy số Fibonacci

Trang chủ»MÔN HỌC»MÔN TIN HỌC»Bài tập thực hành C++, Viết một chương trình in ra dãy số Fibonacci

Bài tập thực hành C++, Viết một chương trình in ra dãy số Fibonacci

02/03/2022 - 09:26

 

Gợi ý:

 

  • Sử dụng đệ quy
  • Không sử dụng đệ quy

 

Code mẫu: In dãy số Fibonacci trong C++ không sử dụng đệ quy.

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/**

 * Tinh day so Fibonacci KHONG dung phuong phap de quy

 * 

 * @author viettuts.vn

 */

 

#include <iostream>

  

using namespace std;

 

/**

 * Tinh so Fibonacci thu n

 *

 * @param n: chi so cua so Fibonacci tinh tu 0

 *           vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2

 * @return So Fibonacci thu n

 */

int fibonacci(int n) {

    int f0 = 0;

    int f1 = 1;

    int fn = 1;

    int i;

 

    if (n < 0) {

        return -1;

    } else if (n == 0 || n == 1) {

        return n;

    } else {

        for (i = 2; i < n; i++) {

            f0 = f1;

            f1 = fn;

            fn = f0 + f1;

        }

    }

    return fn;

}

 

/**

 * Ham main

 */

int main() {

 int i;

    cout << "10 so dau tien cua day so Fibonacci: \n";

    for (i = 0; i < 10; i++) {

        cout << fibonacci(i) << " ";

    }

}

 

 

Kết quả:

 

10 so dau tien cua day so Fibonacci:

 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

 


 

3014 lượt xem bài viết

Các hoạt động và cơ sở vật chất của trường

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN ĐĂNG KÝ HỌC

Trường THCS và THPT Nhân Văn

- Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

- Phone: (028) 38 470 481 | (028) 3812 0076

- Fax: (028) 38 120 875

- Hotline: 0948 66 99 00 - 0902 40 60 61

- Email: [email protected]

Liên hệ

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ký

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Khóa học quan tâm
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

mess.png

call.png