Phân biệt "can", "could", "be able to"

Trang chủ»MÔN HỌC»MÔN ANH VĂN»Phân biệt "can", "could", "be able to"

Phân biệt "can", "could", "be able to"

09/04/2022 - 10:48

"Can" , "Could", "Be able to" dịch sang tiếng Việt đều mang nghĩa là "có thể", tuy nhiên, người Anh lại sử dụng nó ở những trường hợp khác nhau. Cùng tìm hiểu sự khác biệt đó là gì nhé!

1. Could
a. Đôi khi "could" là dạng quá khứ của "can". Chúng ta dùng "could" đặc biệt với:

see, hear, smell, taste, feel, remember, understand
Eg:

- When we went into the house,we could smell burning.

Khi chúng tôi đi vào căn nhà, chúng tôi có thể ngửi được mùi cháy.

- She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

Cô ấy đã nói giọng rấttrầm, nhưng tôi có thể hiểu cô ấy nói gì.


b. Chúng ta dùng could để diễn tả ai đó nói chung có khả năng hay được phép làm điều gì:

- My grandfather could speak five languages.

Ông tôi có thể nói đượcnăm ngoại ngữ.

- We were completely free. We could do what we wanted. (= we were allowed to do…)

Chúng ta đã hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn (= chúng ta đã được phéplàm…)


c. Chúng ta dùng could để chỉ khả năng nói chung (general ability).

d. Dạng phủ định couldn't (could not) có thể được dùng cho tất cả các trường hợp:

- My grandfather couldn't swim.

Ông tôi không biết bơi.

- We tried hard but wecouldn't persuade them to come with us.

Chúng tôi đã cố gắng rấtnhiều nhưng không thể nào thuyết phục họ đến với chúng tôi được.

- Alf played well but hecouldn't beat Jack.

Alf đã chơi rất hay nhưng không thể thắng được Jack.


2. To be able to
a. Dùng để chỉ khả năng làm được một việc gì đó, đôi khi có thể sử dụng thay thế cho "can", nhưng không thông dụng bằng "Can"
Eg:
I'm able to read = I can read

b. Dùng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt (particular situation), chúng ta dùng was/were able to… (không dùng could):
- The fire spread throughthe building quickly but everybody was able to escape or … everybody managed toescape (but not 'could escape').

Ngọn lửa lan nhanh trongtòa nhà nhưng mọi người đã có thể chạy thoát được.

- They didn't want tocome with us at first but we managed to persuade them or … we were able topersuade them (but not 'could persuade').

Lúc đầu họ không muốn đếnnhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ.

 

Một vài ví dụ:

- Jack was an excellent tennisplayer. He could beat anybody. (= He had the general ability to beat anybody)

Jack là một vận động viênquần vợt cừ khôi. Anh ấy có thể đánh bại bất cứ ai. (= anh ấy có một khả năngnói chung là đánh bại bất cứ ai)

nhưng

- Jack and Alf had a gameof tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack managed to beathim or… was able to beat him (= he managed to beat him in this particular game)

1889 lượt xem bài viết

Các hoạt động và cơ sở vật chất của trường

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN ĐĂNG KÝ HỌC

Trường THCS và THPT Nhân Văn

- Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

- Phone: (028) 38 470 481 | (028) 3812 0076

- Fax: (028) 38 120 875

- Hotline: 0948 66 99 00 - 0902 40 60 61

- Email: [email protected]

Liên hệ

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ký

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Khóa học quan tâm
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

mess.png

call.png