Phrasal Verbs with LOOK - cụm động từ LOOK

Trang chủ»MÔN HỌC»MÔN ANH VĂN»Phrasal Verbs with LOOK - cụm động từ LOOK

Phrasal Verbs with LOOK - cụm động từ LOOK

06/04/2022 - 11:04

Phrasal Verbs là một trong những kiến thức không khó, nhưng đòi hỏi sự luyện tập chăm chỉ bởi chỉ với một động từ, khi kết hợp với một giới từ khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau, tạo nên rất nhiều sắc thái nghĩa khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phrasal verbs với động từ LOOK nhé!

Look up: tra từ điển hoặc bản đồ…
Can you look up this new word for me?

Look ahead: suy tính cho tương lai
We need to look ahead as much as five years to make realistic plans.

Look back (on sth): nghĩ về quá khứ (điều gì đó trong quá khứ)
Whenever I look back on my childhood, I see happy memories.

Look for sth: tìm kiếm cái gì
What are you looking for?

Look forward to doing sth: mong chờ điều gì
I'm looking forward to seeing you this summer.

Look in on sb: ghé qua thăm ai
Why don’t you look in on your aunt next time you are in town?

Look on: chỉ nhìn mà không tham gia
Passers-by simply looked on as the accident happened.

Look out!: chú ý! Cẩn thận!
Look out! There is a car coming.

Look round: nhìn xung quanh
She looked round and secretly hide the box of money.

Look through sth: đọc lướt qua
Could you look through the documents before we start the meeting?

Look to sb for sth: trông cậy vào ai làm việc gì đó cho mình
We all look to you for help because we don't know how to do it right.

1713 lượt xem bài viết

Các hoạt động và cơ sở vật chất của trường

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN ĐĂNG KÝ HỌC

Trường THCS và THPT Nhân Văn

- Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú -Tp.HCM

- Phone: (028) 38 470 481 | (028) 3812 0076

- Fax: (028) 38 120 875 - Hotline: 0948 66 99 00 - 0902 40 60 61

- Email : [email protected]

- Facebook: https://www.facebook.com/nhanvanschool.edu

Liên hệ

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ký

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Khóa học quan tâm
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

mess.png

call.png