Viết một chương trình C++ kiểm tra số nguyên tố.

Trang chủ»MÔN HỌC»MÔN TIN HỌC»Viết một chương trình C++ kiểm tra số nguyên tố.

Viết một chương trình C++ kiểm tra số nguyên tố.

02/03/2022 - 10:51
  • Mô tả:

    Số nguyên tốsố tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó

 

 

Code mẫu:

 

?

 

 

#include <iostream>

#include <cmath>

 

using namespace std;

  

/**

 * check so nguyen to trong C++

 *

 * @author viettuts.vn

 * @param n: so nguyen duong

 * @return 1 la so nguyen so,

 *         0 khong la so nguyen to

 */

int isPrimeNumber(int n) {

    // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to

    if (n < 2) {

        return 0;

    }

    // check so nguyen to khi n >= 2

    int squareRoot = (int) sqrt(n);

    int i;

    for (i = 2; i <= squareRoot; i++) {

        if (n % i == 0) {

            return 0;

        }

    }

    return 1;

}

 

/**

 * Ham main

 */

int main() {

 int i;

    cout << "Cac so nguyen to nho hon 100 la: \n";

    for (i = 0; i < 100; i++) {

        if (isPrimeNumber(i)) {

            cout << i << " ";

        }

    }

}

 

Kết quả:

 

Cac so nguyen to nho hon 100 la:

 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

 

2139 lượt xem bài viết

Các hoạt động và cơ sở vật chất của trường

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN ĐĂNG KÝ HỌC

Trường THCS và THPT Nhân Văn

- Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

- Phone: (028) 38 470 481 | (028) 3812 0076

- Fax: (028) 38 120 875

- Hotline: 0948 66 99 00 - 0902 40 60 61

- Email: [email protected]

Liên hệ

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ký

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Khóa học quan tâm
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

mess.png

call.png